1. 1.

  Stałe nadzorowanie pracy urządzeń i instalacji zainstalowaych na teranie obiektu oraz prowadzenie działań mających na celu usunięcie awarii instalacji lub urządzeń.

 2. 2.

  Prowadzenie prac konserwujących i zapopiegawczych instalacji i urządzeń zgodnie z wymogami producentów.

 3. 3.

  Wdrażanie procedur przedłużających żywotność urządzeń, optymalizujących zużycie oraz kosztów energii.

 4. 4.

  Zapewnienie kontroli pracy urządzeń dźwigowych oraz w przypadku awarii natychmiastowe powiadomienie odpowiednich ekip serwisowych.

 5. 5.

  Serwis sprzątający - kompleksowa obsługa budynków w zakresie sprzątania.